Kontakt

Fundacja Fabryka Potencjału zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Warszawie pod numerem 0000566136.
KRS: 0000566136
REGON: 362014680
NIP: 5213701321
Millennium Bank S.A.
numer rachunku bankowego:
PL 45 1160 2202 0000 0002 8839 6417

Fundacja Fabryka Potencjału
ul. Gościniec 158-2
05-077 Warszawa
info@fundacjafabrykapotencjalu.org
FundacjaFP
Infolinia: +48575995733

QrFFP